Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο – Γ΄ έκδοση

Γ’ έκδοση (2012) έγχρωμη
Σελίδες:
 1.600
Διαστάσεις: 153 x 237mm
ISBN: 978-960-9582-03-2
Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
(Α΄ Έκδοση 2004, Β΄ Έκδοση 2008)


Το λεξικό αυτό, που βρίσκεται ήδη στην Γ΄ αναθεωρημένη του έκδοση, έχει καθιερωθεί ως εύχρηστο, πρακτικό βοήθημα, ειδικά σχεδιασμένο για να το συμβουλεύεται κανείς στο σχολείο και στην εργασία. Διαφέρει από το ευρέως γνωστό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, τόσο στον σχεδιασμό και στην οργάνωση της ύλης του όσο και στη διάρθρωση και τη μορφή του.
Η φυσιογνωμία του Λεξικού για το Σχολείο και το Γραφείο καθορίζεται κατ’ εξοχήν από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Καλύπτει με ευσύνοπτο και κατανοητό τρόπο το λεξιλόγιο της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας και παρουσιάζει με πληρότητα τις σημασίες και χρήσεις των λέξεων συνοδευόμενες από επιλεγμένα παραδείγματα.
 • Περιέχει 3.500 σχόλια για τη χρήση, την ετυμολογική προέλευση, την ορθογραφία, τα ομόρριζα, τα συνώνυμα, την ιστορία κ.λπ. πλήθους λέξεων, παρουσιασμένα σε ευδιάκριτα έγχρωμα πλαίσια.
 • Σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτικούς, έχει ενσωματώσει επιλεγμένο λεξιλόγιο από τα σχολικά μαθήματα.
 • Η ευσύνοπτη γραμματική και οι κλιτικοί πίνακες που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι βασικοί κανόνες της γλώσσας, ενώ με εύστοχες παρατηρήσεις επισημαίνονται οι εξαιρέσεις και οι αποκλίσεις, με τρόπο που κινεί το ενδιαφέρον για τα γλωσσικά φαινόμενα.
 • Κάθε λήμμα, κύριο ή υποτεταγμένο, συνοδεύεται από κωδικό κλίσης, ο οποίος παραπέμπει τον αναγνώστη στους ειδικούς πίνακες με υποδείγματα για όλες τις κλιτές λέξεις της Νέας Ελληνικής.
 • Περιέχει σύντομες και εύχρηστες πληροφορίες για 4.000 κυριωνύμια (ανθρωπωνύμια και τοπωνύμια), εντεταγμένα στο κύριο σώμα του λεξικού.
 • Πλήθος χρήσιμων πληροφοριών προβάλλονται με εποπτικό τρόπο σε ειδικούς πίνακες, ώστε να είναι ομαδοποιημένες και εύχρηστες (π.χ. αριθμοί και αριθμητικά, πίνακας δασυνόμενων λέξεων, είδη δικαστηρίων, ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, οι κυριότερες λατινικές και ξενόγλωσσες φράσεις και λέξεις, όροι τής πληροφορικής και τής κινητής τηλεφωνίας κ.ά.).
 • Διαθέτει επιλεγμένη εικονογράφηση και ελκυστική αισθητική, καθώς τα λήμματα, τα σχόλια κ.ά. παρουσιάζονται πλέον έγχρωμα.

Επιπλέον στη Γ΄ Έκδοση:

 • πλήρης συλλαβισμός όλων των λημμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής
 • ειδικό ορθογραφικό ένθετο που περιλαμβάνει:
  α) την ορθογραφία των ληκτικών στοιχείων της Νέας Ελληνικής μαζί με αντίστοιχο ευρετήριο
  β) πίνακες ορθογραφικών παραλλαγών των λέξεων (σχολική ορθογραφία, ετυμολογική / ιστορική ορθογραφία, ορθογραφία νεότερων ξένων λέξεων κ.λπ.)
  γ) σύντομα κατατοπιστικά κείμενα ορθογραφικού ενδιαφέροντος (τελικό – ν, διαλυτικά, γραφή ξένων λέξεων, γραφή ομοήχων και παρωνύμων, κανόνες τονισμού, κανόνες συλλαβισμού κ.λπ.)
  δ) ειδικό παράρτημα με τους κανόνες της ορθής στίξης
  ε) πίνακα ανωμάλων ρημάτων
 • νέα, εποπτική παρουσίαση των πινάκων κλίσης των λέξεων.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top