Μικρό Λεξικό – Δ΄ Έκδοση

Δ΄  Έκδοση (2018) έγχρωμη
Σελίδες:
1.440
Διαστάσεις:  125 x 195mm
ISBN: 978-960-9582-12-4
Εκδόσεις: ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
(A’ Έκδοση – 2006, Β΄ Έκδοση – 2009,
Γ΄ Έκδοση – 2013)


Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν στα δύο σεμινάρια που οργάνωσε το Κέντρο Λεξικολογίας και τα Αρσάκεια Σχολεία για τη διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση λεξικού στην τάξη την άνοιξη του 2006 με εισηγητή τον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη έδειξε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το γλωσσικό μάθημα θεωρεί ότι το καταλληλότερο λεξικό για το σχολείο πρέπει να έχει μικρές διαστάσεις, ώστε να μεταφέρεται εύκολα από τους μαθητές και τους διδάσκοντες.

Για τον λόγο αυτό, το Κέντρο Λεξικολογίας προχώρησε το 2006 στην έκδοση ενός νέου λεξικού, του Μικρού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ενός λεξικού μικρού σχήματος που επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του στους χώρους δουλειάς (σχολείο, γραφείο, σπίτι, ταξίδι, εναλλασσόμενους χώρους εργασίας κ.τ.ό.).

Το Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
στη Δ΄ ανανεωμένη έκδοσή του (2018)
περιέχει:

 • περισσότερα από 125.000 λήμματα, σημασίες και φράσεις
  (με ειδική έμφαση σε λέξεις από τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο)
 • 250 νέα λήμματα σε σχέση με τη Γ΄ έκδοση (π.χ. απομείωση, τρολάρω, χοτ-σποτ κ.λπ.)
 • 58.000 παραδείγματα
 • 15.000 συνώνυμα και αντώνυμα
 • 4.000 κύρια ονόματα (προσώπων και τόπων)
 • 450 ακρωνύμια
 • συλλαβισμό όλων των λέξεων

Επίσης, εκτενές Παράρτημα με:

 • Πίνακες Κλίσεως των λέξεων
 • Πίνακα Ανωμάλων Ρημάτων
 • ειδικό πίνακα με λέξεις που παρουσιάζουν ορθογραφικές δυσκολίες
 • πίνακες και ενότητες με χρήσιμες γλωσσικές πληροφορίες (για το τελικό -ν, τις λέξεις που γράφονται με κεφαλαίο κ.ά.)
 • οδηγό για τη στίξη

Το Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, στη Δ΄ έκδοσή του (2018), αποτελεί ένα εύχρηστο και καλαίσθητο λεξικό, στο οποίο η τυπογραφική φροντίδα -ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, ανάδειξη χρήσιμων πληροφοριών και λειτουργική χρήση του χρώματος- συναντά τη λεξικογραφική ποιότητα, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό το πληρέστερο, ανώτερο αισθητικά και μεγαλύτερο σε ποσότητα πληροφοριών μικρό λεξικό της γλώσσας μας.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top