Μικρό Λεξικό – Δ΄ Έκδοση

Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Δ΄ Έκδοση 2018
– περισσότερα από 125.000 λήμματα, σημασίες και φράσεις
(με ειδική έμφαση σε λέξεις από τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο)
250 νέα λήμματα σε σχέση με τη Γ΄ έκδοση