Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο – Γ΄ έκδοση

Το λεξικό αυτό, που βρίσκεται ήδη στη Γ΄ αναθεωρημένη του έκδοση, έχει καθιερωθεί ως εύχρηστο, πρακτικό βοήθημα, ειδικά σχεδιασμένο για να το συμβουλεύεται κανείς στο σχολείο και στην εργασία.

  • Το ιδανικό λεξικό για καθημερινή χρήση στο σχολείο και το γραφείο
  • Με εύχρηστη συνοπτική γραμματική, που κωδικοποιεί τα γραμματικά φαινόμενα και αντιμετωπίζει τις γραμματικές δυσκολίες της σύγχρονης γλώσσας
  • Με πίνακες που περιέχουν υποδείγματα με την κλίση των κλιτών λέξεων της ελληνικής γλώσσας
  • Με πλούσιο ένθετο ορθογραφικό παράρτημα, που περιέχει κανόνες και πίνακες με χρήσιμες ορθογραφικές πληροφορίες
  • Με συλλαβισμό όλων των λέξεων

Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο – Γ΄ έκδοση Read More »