Λεξικό Συνωνύμων – Αντωνύμων – Β’ έκδοση

Ένα λεξικό που διευρύνει, εμβαθύνει και εμπλουτίζει τη γνώση και τη χρήση τής γλώσσας μας

Περιλαμβάνει:

  • Τον μεγαλύτερο πλούτο συνωνύμων και αντωνύμων σε σχέση με κάθε άλλο νεοελληνικό λεξικό (250.000 συνώνυμα και αντώνυμα)
  • 500 σχόλια που εξηγούν τις διαφορές σημασιολογικά συγγενών λέξεων ή φωτίζουν τις επικοινωνιακές τους ιδιαιτερότητες
  • Συνώνυμα για όλες τις σημασίες κάθε λήμματος οπως σε ένα ερμηνευτικό λεξικό
  • Επιλεγμένα παραδείγματα για την κατανόηση τής χρήσης των συνωνύμων
  • Διάταξη των συνωνύμων ανάλογα με τη σημασιολογική τους εγγύτητα
  • Υφολογικούς και σημασιολογικούς χαρακτηρισμούς τής χρήσης των συνωνύμων (οικείο, λόγιο, λαϊκό κ.λπ.)

Λεξικό Συνωνύμων – Αντωνύμων – Β’ έκδοση Read More »