Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Ε΄ Έκδοση

Το Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, στην Ε΄ έκδοσή του (2022), αποτελεί ένα εύχρηστο και καλαίσθητο λεξικό, στο οποίο η τυπογραφική φροντίδα —ευανάγνωστα τυπογραφικά στοιχεία, ανάδειξη χρήσιμων πληροφοριών και λειτουργική χρήση του χρώματος— συναντά τη λεξικογραφική ποιότητα, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό το πληρέστερο, ανώτερο αισθητικά και μεγαλύτερο σε ποσότητα πληροφοριών μικρό λεξικό της γλώσσας μας.

Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας – Ε΄ Έκδοση Read More »