Ορθογραφικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Το Ορθογραφικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας συνεχίζει την παράδοση των Λεξικών Μπαμπινιώτη να παρέχουν όχι μόνο έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση, αλλά και να εξηγούν με εύληπτο τρόπο και να διδάσκουν την ορθή χρήση της γλώσσας. Έτσι και το Ορθογραφικό Λεξικό χαρακτηρίζεται από μια σειρά καινοτομιών σε σχέση με τα μέχρι τώρα γνωστά ορθογραφικά λεξικά.

Περιέχει πολύ πλούσιο λημματολόγιο, ώστε να καλύπτει κάθε λέξη της γλώσσας μας για την οποία θα μπορούσε να έχει κανείς ορθογραφική απορία.

Παρέχει τη σχολική ορθογραφία κάθε λέξης αλλά και όλες τις ορθογραφικές παραλλαγές της, τις οποίες συναντά κανείς στον γραπτό λόγο

Ορθογραφικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Read More »