Λεξικό των Δυσκολιών και των Λαθών στη χρήση τής Ελληνικής – Β’ έκδοση

Το παρόν Λεξικό λειτουργεί ως «γλωσσικός σύμβουλος» κάθε ομιλητή τής ελληνικής γλώσσας, παρέχοντας έγκυρες και κατανοητές συμβουλές για κάθε γλωσσική δυσκολία που συναντά (ορθογραφική, σημασιολογική, γραμματική, συντακτική, υφολογική)

5.500 λήμματα-σχόλια σχετικά με:

  • ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ στη χρήση της γλώσσας
  • ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ στην επιλογή κατάλληλης λέξης, τύπου ή σύνταξης
  • ΑΠΟΡΙΕΣ για τις διαφορές σημασίας λέξεων που συγχέονται
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για ορθές γλωσσικές επιλογές

Λεξικό των Δυσκολιών και των Λαθών στη χρήση τής Ελληνικής – Β’ έκδοση Read More »