Νέα εφαρμογή για smartphones & tablets

Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύμων, Γ. Μπαμπινιώτη

 

Διαθέσιμο από Google Play για συσκευές Android

Διαθέσιμο  από το App Store για συσκευές iOS

Ο λεξιλογικός θησαυρός της γλώσσας μας τώρα και σε ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Το Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύμων περιέχει:

  • 40.000 Λήμματα, φράσεις και σημασίες
  • 250.000 συνώνυμα και αντώνυμα
  • 500 σχόλια για τις διαφορές σημασιολογικά συγγενών λέξεων

Αναζήτηση λημμάτων

Η αναζήτηση του λήμματος μπορεί να γίνει είτε με χειροκίνητη μετακίνηση στον κατάλογο των λημμάτων είτε με πληκτρολόγηση του λήμματος σε ειδικό πλαίσιο (αν πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του λήμματος, θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα λήμματα που αρχίζουν από αυτά).

Δομή και περιεχόμενο του λήμματος

Κάθε λήμμα, εκτός από τον λημματικό τύπο περιλαμβάνει τα συνώνυμα και αντώνυμα του λήμματος χωρισμένα σε σημασίες (μία ή περισσότερες), όπως επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα (με  τη μορφή είτε πλήρους προτάσεως είτε χαρακτηριστικής  χρήσης της λέξης),  και, τέλος, παραπομπές, είτε από λήμμα σε λήμμα (σε περιπτώσεις παραλλαγών του λημματικού τύπου) είτε από λήμμα σε σχόλιο άλλου λήμματος (όταν αυτό περιέχει συναφείς με το λήμμα πληροφορίες).

Εξειδίκευση της συνωνυμίας

Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βρει το συνώνυμο που επιθυμεί. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τρόποι εξειδίκευσης της συνωνυμίας.

  • σειρά συνωνύμων: Η σειρά των συνωνύμων δεν είναι αλφαβητική· τα συνώνυµα τοποθετούνται στη σειρά από το σηµασιολογικά εγγύτερο προς το λήµµα µέχρι το πιο αποµακρυσµένο. Επίσης, αυτό που κρίνεται ως το πιο σηµαντικό συνώνυµο δίνεται µε έντονους χαρακτήρες (bold).
  • ομαδοποιήσεις: Τα συνώνυμα συχνά ομαδοποιούνται με τη χρήση διπλής όρθιας γραµµής || (για ομάδες του ίδιου ύφους ή συγκεκριμένου περιβάλλοντος χρήσης) ή με τη χρήση της βούλας ● (για δήλωση σηµασιολογικά συναφών λέξεων και όχι συνωνύµων με τη στενότερη έννοια)
  • εξειδίκευση των σημασιών: Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης σε ποια σηµασία αντιστοιχούν τα συνώνυµα που παρατίθενται, υπάρχουν κατά περίπτωση: α) επεξήγηση εντός παρενθέσεως (στην αρχή τού λήµµατος) β) σχετική ένδειξη της γνωστικής / θεµατικής κατηγορίας (π.χ. ΝΟΜ. ΕΚΚΛΗΣ.  ΙΑΤΡ. κλπ), γ) σύντοµο χαρακτηριστικό παράδειγµα εντός παρενθέσεως ή δ) όλα τα παραπάνω.
  • χαρακτηρισμοί συνωνύμων: Οι λέξεις που έχουν ιδιαίτερη υφολογική ή πραγµατολογική διάσταση περιέχουν σε παρένθεση ανάλογους χαρακτηρισµούς (π.χ. οικείο, λόγιο, λαϊκό κ.λπ.)

Σχόλια

Στο τέλος ορισμένων επιλεγμένων λημμάτων υπάρχουν γλωσσικά σχόλια, στα οποία είτε περιγράφεται η διαφορά στη σηµασία δύο λέξεων (π.χ. γέννηση, γένεση – Σχόλιο λ. γέννηση) είτε (συνηθέστερα) οι διαφορές λέξεων ευρύτερων σημασιολογικών ομάδων (π.χ. ακρογιαλιά, ακρογιάλι, περιγιάλι, γιαλός, ακροθαλασσιά – Σχόλιο λ. ακρογιαλιά). Υπάρχουν ακόµη εκτενέστερα σχόλια που περιλαµβάνουν και άλλες διαστάσεις τής σηµασίας των λέξεων, υφολογικές, πραγµατολογικές κ.λπ. (π.χ. άγαρµπος, αγράµµατος, αγριάνθρωπος, αγρίµι, άγριος, αγροίκος, ακαλλιέργητος, αµόρφωτος, αµορφωσιά, ανάγωγος, αναιδής, άξεστος, απολίτιστος, αστοιχείωτος, βάρβαρος, βλαχαδερό, βλάχος, επαρχιώτης, κακοµαθηµένος, µπαστουνόβλαχος, µπουρτζόβλαχος, πρωτόγονος, τραχύς, χοντράνθρωπος, χοντροκοµµένος, χωριάτης – Σχόλιο λ. αγενής).

Στο τέλος των ληµµάτων που συνδέονται µε ορισµένο σχόλιο, γίνεται παραποµπή σε ένα ή και περισσότερα συναφή σχόλια.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top