Βελτιωμένη εφαρμογή για το “Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο”

Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο,  Γ. Μπαμπινιώτη

 


Διαθέσιμο από Google Play για συσκευές Android

Διαθέσιμο  από το App Store για συσκευές iOS

Εύχρηστο, πρακτικό βοήθημα, κατάλληλο για καθημερινή χρήση, απαραίτητο σε κάθε μαθητή.

Το Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο περιέχει:
125.000 Λήμματα, φράσεις και σημασίες
58.000   Παραδείγματα
15.000   Συνώνυμα και αντώνυμα
3.500     Σχόλια για τη χρήση, την προέλευση και την ορθογραφία των λέξεων
4.000     Κύρια ονόματα (προσώπων και τόπων)
400         Ακρωνύμια

Επιπλέον

  • Kλιτικούς πίνακες που έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να παρουσιάζονται ξεκάθαρα οι βασικοί κανόνες της γλώσσας
  • Πλήρη συλλαβισμό όλων των λημμάτων
Αναζήτηση λημμάτων

Η αναζήτηση του λήμματος μπορεί να γίνει είτε με χειροκίνητη μετακίνηση στον κατάλογο των λημμάτων είτε με πληκτρολόγηση του λήμματος που ενδιαφέρει τον χρήστη σε ειδικό πλαίσιο (αν πληκτρολογήσει τα πρώτα γράμματα του λήμματος, θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα λήμματα που αρχίζουν από αυτά).

Δομή και περιεχόμενο του λήμματος

Κάθε λήμμα, εκτός από τον λημματικό τύπο και τις σημασίες (μία ή περισσότερες), μπορεί να περιέχει: χαρακτηριστικά παραδείγματα (με  τη μορφή είτε πλήρους προτάσεως είτε χαρακτηριστικής  χρήσης της λέξης σε συνδυασμό με άλλη), φράσεις (που δίνονται με πλάγια έντονα στοιχεία), ενδολήμματα (μονολεκτικούς τύπους ή συνδυασμούς λέξεων, οι οποίοι εμφανίζονται στον λόγο με ειδικότερη ή ξεχωριστή σημασία σε σχέση με το κυρίως λήμμα), υπολήμματα (λέξεις που συνήθως παράγονται από τον κύριο λημματικό τύπο και η σημασία τους προκύπτει εύκολα από αυτόν) και, τέλος, παραπομπές, είτε από λήμμα σε λήμμα (σε περιπτώσεις ορθογραφικών ή άλλων παραλλαγών του λημματικού τύπου) είτε από λήμμα σε σχόλιο άλλου λήμματος (όταν αυτό περιέχει συναφείς με το λήμμα πληροφορίες).

Κωδικοί κλίσεως / γραμματικές πληροφορίες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λεξικού είναι ότι οι κλιτές λέξεις συνοδεύονται από κωδικό που παραπέμπει σε πίνακα με υποδείγματα κλίσεως, βάσει των οποίων κλίνονται τα λήμματα του λεξικού.
(Ο χρήστης πατώντας επάνω σε έναν κωδικό κλίσεως, οδηγείται στον αντίστοιχο πίνακα με το κλιτικό του υπόδειγμα).

Σχόλια

Στο τέλος ορισμένων επιλεγμένων λημμάτων υπάρχουν γλωσσικά σχόλια, στα οποία περιλαμβάνονται κυρίως: α) ετυμολογικές παρατηρήσεις,  β) παρατηρήσεις του τύπου «σωστό-λάθος» και γ) παρατηρήσεις με τις ενδείξεις «Ομόρριζα», «Παράγωγα», «Σύνθετα» και «Συνώνυμα», όπου παρέχονται πληροφορίες για τις ετυμολογικές οικογένειες, την παραγωγή και τη σύνθεση των λέξεων, καθώς και για διάφορες σημασιολογικές σχέσεις που ενδιαφέρουν τον αναγνώστη.

Πρόσθετα

Η εφαρμογή περιλαμβάνει (με τον τίτλο ΠΡΟΣΘΕΤΑ) και πρόσθετο γλωσσικό υλικό, χρήσιμο για τον αναγνώστη: Ανώμαλα ρήματα, Κλιτικούς πίνακες και (στην έκδοση για τάμπλετ) Παράρτημα με χρήσιμες πληροφορίες.

Ανώμαλα ρήματα

Στα Ανώμαλα Ρήματα περιλαμβάνονται τα ρήματα που σχηματίζονται (σε έναν ή περισσότερους χρόνους) με διαφορετικό τρόπο από τα συνήθη αντίστοιχα ρήματα (ομαλά).

Παράρτημα

Στην έκδοση για τάμπλετ υπάρχει παράρτημα με πληροφορίες ιδιαιτέρως χρήσιμες κυρίως για τον γραπτό λόγο (π.χ. ορθογραφικές πληροφορίες, κανόνες συλλαβισμού, οδηγίες για τη στίξη και τον γραπτό λόγο κ.λπ.).

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top