Αρχική

Λεξικά Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ:

Τα «παιδιά και τα εγγόνια» των λέξεων τής Ελληνικής. Ένα λεξικό που βοηθάει να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται λέξεις από άλλες λέξεις. (29 λέξεις)
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ:

Ένα λεξικό για τον εμπλουτισμό τού λεξιλογίου με απαιτητικές λέξεις. Το λεξικό που διδάσκει τον προσεγμένο, ποιοτικό λόγο. 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: 

Το λεξικό που λύνει απορίες για συχνές γλωσσικές δυσκολίες και λάθη. Ο προσωπικός γλωσσικός σύμβουλος για σωστά Ελληνικά. 
ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ-ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το λεξικό με τον μεγαλύτερο πλούτο συνωνύμων-αντωνύμων. Ένας Λεξιλογικός Θησαυρός. που διευρύνει και εμβαθύνει τη γνώση και τη χρήση τής γλώσσας μας.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το πιο έγκυρο και ενημερωμένο Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής. Το λεξικό που παρουσιάζει την προέλευση και την ιστορία των λέξεων τής γλώσσας μας.
ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το μεγαλύτερο «μικρό λεξικό». Απαραίτητο για όποιον ζητεί άμεση γλωσσική ενημέρωση. Και σε εφαρμογή για iphone. 

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το λεξικό που εξηγεί και διδάσκει την ορθογραφία. Το λεξικό που απαντά  στο «πώς» και το «γιατί» τής ορθογραφίας κάθε ελληνικής λέξης. 
ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Ο καθημερινός γλωσσικός σύντροφος. Ιδανικό για το σχολείο και το γραφείο. Και σε εφαρμογή για smartphones & tablets 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το πιο έγκυρο και γνωστό  λεξικό τής γλώσσας μας. Το λεξικό που σφράγισε τη νεοελληνική λεξικογραφία. Το λεξικό που ενημερώνεται διαρκώς.