Αρχική

Το Ελληνικό Αλφάβητο

Το επιστημονικό έργο τού καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη «Το ελληνικό αλφάβητο: Αλφάβητο – Γραφή – Ορθογραφία» μελετά σε βάθος την εξέλιξη της ελληνικής γραφής.
Περιέχει σφαιρική επισκόπηση της ιστορίας τού αλφαβήτου, με αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη καθενός γράμματος αλλά και ποικίλες προεκτάσεις για τη γραφή και την ορθογραφία τής Ελληνικής, παρουσιάζοντας με κατανοητή γλώσσα και εποπτικό τρόπο τη σημαντική συμβολή τής ελληνικής γραφής στη διαμόρφωση τού σύγχρονου πολιτισμού, ενός πολιτισμού τού γραπτού λόγου.

περισσότερα >>

Λεξικά Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ:

Τα «παιδιά και τα εγγόνια» των λέξεων τής Ελληνικής. Ένα λεξικό που βοηθάει να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται λέξεις από άλλες λέξεις. (29 λέξεις)
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ:

Ένα λεξικό για τον εμπλουτισμό τού λεξιλογίου με απαιτητικές λέξεις. Το λεξικό που διδάσκει τον προσεγμένο, ποιοτικό λόγο. 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: 

Το λεξικό που λύνει απορίες για συχνές γλωσσικές δυσκολίες και λάθη. Ο προσωπικός γλωσσικός σύμβουλος για σωστά Ελληνικά. 
ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ-ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το λεξικό με τον μεγαλύτερο πλούτο συνωνύμων-αντωνύμων. Ένας Λεξιλογικός Θησαυρός. που διευρύνει και εμβαθύνει τη γνώση και τη χρήση τής γλώσσας μας.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το πιο έγκυρο και ενημερωμένο Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής. Το λεξικό που παρουσιάζει την προέλευση και την ιστορία των λέξεων τής γλώσσας μας.
ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το μεγαλύτερο «μικρό λεξικό». Απαραίτητο για όποιον ζητεί άμεση γλωσσική ενημέρωση. Και σε εφαρμογή για iphone. 

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το λεξικό που εξηγεί και διδάσκει την ορθογραφία. Το λεξικό που απαντά  στο «πώς» και το «γιατί» τής ορθογραφίας κάθε ελληνικής λέξης. 
ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Ο καθημερινός γλωσσικός σύντροφος. Ιδανικό για το σχολείο και το γραφείο. Και σε εφαρμογή για smartphones & tablets 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Το πιο έγκυρο και γνωστό  λεξικό τής γλώσσας μας. Το λεξικό που σφράγισε τη νεοελληνική λεξικογραφία. Το λεξικό που ενημερώνεται διαρκώς.