Μικρό

Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

  • Το ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ με τα περισσότερα λήμματα, τις περισσότερες σημασίες, τις περισσότερες φράσεις και τα περισσότερα παραδείγματα από κάθε άλλο αντίστοιχο λεξικό
  • Με οδηγό για την κλίση όλων των λέξεων, με αναλυτικό πίνακα ανωμάλων ρημάτων, με κανόνες του μονοτονικού συστήματος
  • Με οδηγό για τη στίξη
  • Με ομόηχα και παρώνυμα
  • Με συλλαβισμό όλων των λέξεων
  • Με πίνακα λέξεων που παρουσιάζουν ορθογραφικό πρόβλημα
  • Κυκλοφορεί και σε εφαρμογή για iphone