Συγγράμματα

Σειρά διδακτικών εγχειριδίων Γ. Μπαμπινιώτη

Θεωρητική Γλωσσολογία.
Εισαγωγή στη σύγχρονη Γλωσσολογία

Συνοπτική ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

Γλωσσολογία και Λογοτεχνία από την Τεχνική στην Τέχνη του Λόγου

Εισαγωγή στη Σημασιολογία

Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: I Φωνολογία

Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: ΙI Μορφολογία